Khai mạc Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022
07:52, 03/06/2022
Tối 01/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Khai mạc Ngày hội nông sản - OCOP tỉnh Bắc Kạn năm 2022 tại thị trấn Chợ Rã (Ba Bể).