UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 6/2022
14:20, 30/06/2022
Chiều 29/6, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp chuyên đề tháng 6/2022 để chuẩn bị các nội dung tờ trình, báo cáo trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, HĐND tỉnh. Các đồng chí: Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Đỗ Thị Minh Hoa- Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.