Phiên họp UBND tỉnh tháng 8
09:43, 19/08/2022
Chiều 18/8, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức phiên họp thông qua các nội dung trình Kỳ họp tháng 8/2022 HĐND tỉnh khóa X. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Hoàng Thu Trang- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.