Hội thảo tổng kết chương trình hợp tác giữa Childfund Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2022, định hướng đến năm 2025
Chiều 06/7, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Childfund Việt Nam tại Bắc Kạn tổ chức hội thảo tổng kết chương trình hợp tác giữa Childfund Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2022, định hướng đến năm 2025. Tham dự hội thảo, về phía lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; phía Childfund có bà Nguyễn Thị Bích Liên- Giám đốc Quốc gia, Văn phòng Childfund tại Việt Nam.