Chợ Mới: Tập huấn giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công

14:32, 06/05/2022

Vừa qua, UBND huyện Chợ Mới tổ chức các lớp tập huấn về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, năm 2022 tại 14 xã, thị trấn.

Lớp tập huấn tại xã Quảng Chu
Lớp tập huấn tại xã Quảng Chu.

Tham gia tập huấn là lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thôn/tổ dân phố của 14 xã, thị trấn.

Các học viên được tập huấn về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích (BCCI), chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. Các thao tác thực hành tạo lập tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia, quy trình thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và dịch vụ bưu chính công ích; Ứng dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung, thư điện tử công vụ, chữ ký số, phần mềm một cửa điện tử...

Thông qua tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả cải cách hành chính nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương, chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của huyện; đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.../.

Huyền Thương

 


Ý kiến bạn đọc