Phòng chống tham nhũng: Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm minh: Bài 4: Không có “vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng
"Phải xác minh, điều tra làm rõ, xử lý nghiêm, đúng pháp luật những vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, với nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó; không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm phải khởi tố điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố, xét xử" đó là chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác phòng, chống tham nhũng.