Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

13:54, 25/08/2021

Sáng 25/8, Hội đồng tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển họp nghe các nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh bảo vệ chương trình hành động.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Ứng viên Hoàng Văn Khởi- Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh trình bày chương trình hành động trước Hội đồng tư vấn.

Nhân sự dự kiến xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh gồm: Hoàng Văn Khởi- Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh; Hà Sỹ Thương- Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.

Hội đồng tư vấn đã nghe 02 ứng viên trình bày chương trình hành động với những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nếu được bổ nhiệm. Tiếp đó, ứng viên sẽ phải trả lời các câu hỏi mà thành viên Hội đồng tư vấn đưa ra.

Sau khi nghe chương trình hành động và phần trả lời các câu hỏi của ứng viên, các thành viên của Hội đồng tư vấn sẽ tổ chức họp để đưa ra những đánh giá. Kết quả đánh giá của Hội đồng tư vấn là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm./.

N.V - Hồng Tuyến


Ý kiến bạn đọc