Ngân Sơn chú trọng công tác phát triển đảng viên

09:31, 19/10/2021

Xác định bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy, các cấp ủy đảng huyện Ngân Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả nhằm xây dựng, phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng đội ngũ đảng viên.

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú tại thị trấn Nà Phặc.

Đồng chí Nông Văn Hoạt- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Nà Phặc chia sẻ: Đảng bộ thị trấn có 27 chi bộ, với 635 đảng viên. Thời gian qua, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các tổ dân phố vùng cao, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các đảng viên, quần chúng nhân dân, chi bộ cơ quan giải thể để đưa cán bộ về sinh hoạt trực tiếp với các chi bộ tổ dân phố vùng cao. Hằng tháng họp Ban Chấp hành, giao nhiệm vụ cho các Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ có trách nhiệm giúp chi bộ phát triển Đảng. Với cách làm này, không chỉ phát hiện được quần chúng ưu tú để giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện giới thiệu cho Đảng ủy xem xét, kết nạp đảng mà tuyên truyền, vận động đến Nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng. Trong 9 tháng đầu năm, đã kết nạp được 15 đảng viên và tiếp tục giới thiệu 23 quần chúng ưu tú học lớp nhận thức về Đảng, dự kiến đến cuối năm kết nạp thêm 10 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên mới lên 25/20 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; chỉ đạo các chi, đảng bộ chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, đặc biệt ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 5 năm sắp xếp 04 tổ chức cơ sở đảng, chia tách, sáp nhập 18 chi bộ thôn; giải thể 07/07 chi bộ cơ quan cấp xã; kết nạp 801 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ huyện lên 3.267 đồng chí, chiếm 10,5% dân số. Tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngân Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025 đặt ra mục tiêu bình quân hằng năm kết nạp mới 120 đảng viên. 

Đồng chí Hà Sỹ Thắng- Bí thư Huyện ủy huyện Ngân Sơn cho biết: trên cơ sở chỉ tiêu đặt ra, Đảng bộ huyện giao các cấp ủy xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên sát với từng địa phương. Việc lựa chọn, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú được các cấp ủy đảng quan tâm từ khâu quy hoạch tạo nguồn thông qua phong trào ở địa phương, lựa chọn quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Giao nhiệm vụ cho Trung tâm chính trị huyện xây dựng mở các lớp cảm tình Đảng, đảng viên mới nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên dự bị. Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã mở được 4/5 lớp bồi dưỡng chính trị cho 152 quần chúng ưu tú, đạt 80% kế hoạch, kết nạp được 113 đảng viên mới và phấn đấu đến hết năm vượt chỉ tiêu đặt ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở huyện Ngân Sơn cũng còn những khó khăn như nguồn phát triển đảng viên ngày càng hạn chế, nhiều thanh niên trong độ tuổi đi làm ăn xa, chưa có nhiều hoạt động sáng tạo để tạo sức hút đối với đoàn viên, hội viên, quần chúng để họ có thể xác định được động cơ, mục đích rõ ràng phấn đấu kết nạp Đảng.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện Ngân Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, lý tưởng, bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống vẻ vang của Đảng tới cán bộ, Nhân dân và đặc biệt chú trọng đến thế hệ trẻ; phân công các đồng chí Huyện ủy viên, lãnh đạo, cán bộ phụ trách các Đảng bộ, thường xuyên nắm bắt tình hình, dự sinh hoạt chi bộ và tích cực phát hiện nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, tạo điều kiện cho quần chúng có đủ điều kiện, giúp đỡ họ phấn đấu vào Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ./.

Hà Nhung

 

 

 


Ý kiến bạn đọc