Chợ Mới: Phấn đấu kết nạp 100 đảng viên mới

20:34, 28/02/2022

Theo báo cáo của Huyện ủy Chợ Mới, trong năm 2021, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 102 đảng viên mới, đạt 102% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn huyện là 3.471 đảng viên, sinh hoạt tại 222 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

                               Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng.

Năm 2022, Đảng bộ huyện có kế hoạch phát triển 100 đảng viên trở lên, trong đó phấn đấu 90% trở lên trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên. Để đạt được mục tiêu trên, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện phải chủ động rà soát, đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên ngay từ đầu năm. Đồng thời giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc để phấn đấu các chi bộ có nguồn kết nạp đều kết nạp được đảng viên trong năm 2022.

Sau khi kết nạp cần thường xuyên tăng cường theo dõi, quản lý, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm đảng viên sau khi vào Đảng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện đúng nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng. Chú trọng phát triển đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, những thôn ít đảng viên.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động; chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội, nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. đảng ủy cơ sở và chi bộ cần thường xuyên quan tâm, xem xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Đảng và tiến hành xét, đề nghị cho các đối tượng đi học lớp nhận thức về Đảng./.

Lý Dũng


Ý kiến bạn đọc